Tanzania Network of Legal Aid Providers (TANLAP)

Kikosi cha Kutetea Haki za Mirathi Chaundwa WiLDAF

Kikosi cha Kutetea Haki za Mirathi ambamo #TANLAP ni miongoni mwao leo imeshiriki kupitia Mswaada wa sheria ya Mirathi na kutoa mapendekezo ambayo yatasaidia kupunguza migogoro kwenye mirathi.‬ @ Dar es Salaam, Tanzania

Reach Us Today

Biafra/Kanisani, Bwawani Street
Plot No. 434/42, Along Kawawa Road Kinondoni
P.O. Box 33856
Dar es Salaam, Tanzania.
Tel:+255 22 2761806