Tanzania Network of Legal Aid Providers (TANLAP)

Publications available for Download

Post date: Tuesday, June 12, 2018 - 10:13

HOTUBA YA MHESHIMIWA PROF. PALAMAGAMBA JOHN AIDAN MWALUKO KABUDI (MB), WAZIRI WA KATIBA NA SHERIA AKIWASILISHA BUNGENI MPANGO NA MAKADIRIO YA BAJETI YA WIZARA KWA MWAKA WA FEDHA 2018/2019

Post date: Wednesday, May 30, 2018 - 07:52

KANUNI ZA SHERIA YA MSAADA WA KISHERIA, 2018

Post date: Wednesday, May 30, 2018 - 07:51

ISEMAVYO SHERIA YA MSAADA WA KISHERIA, 2017

Post date: Wednesday, May 30, 2018 - 07:51

Newsletter from October 2017 to March 2018

Post date: Wednesday, May 30, 2018 - 07:50

Summary of key activities

Post date: Wednesday, May 30, 2018 - 07:49

TANLAP INTRODUCTION

Post date: Thursday, May 17, 2018 - 11:46

TANLAP Five Year Strategic Plan Edited 15th February 2016

Post date: Thursday, May 17, 2018 - 11:45

Tanlap Report 2011/2012

Post date: Thursday, May 17, 2018 - 11:44

TANLAP Report on the State of Legal Aid Provision in the Country

Post date: Thursday, May 17, 2018 - 11:42

ILAG 2017 National Report Tanzania

Post date: Thursday, May 17, 2018 - 11:41

PP Ensuring Access to Justice

Post date: Thursday, May 17, 2018 - 11:40

Legal Aid Kit FINAL

Post date: Thursday, May 17, 2018 - 11:38

summary of key activities

Post date: Thursday, May 17, 2018 - 11:36

Pages

Reach Us Today

Biafra/Kanisani, Bwawani Street
Plot No. 434/42, Along Kawawa Road Kinondoni
P.O. Box 33856
Dar es Salaam, Tanzania.
Tel:+255 22 2761806 /0746237265